En meditativ lydrejse

Kære Læser

Hvordan foregår en meditativ lydrejse?

Du ligger ned på en afslappende måde, mens jeg synger for dig. Da lyd ”rejser” gennem luft og vand, vil de lyde, jeg synger, nå helt ind i din krop og sætte den i svingninger. Sagt på en anden måde; så bliver lyden, jeg sætter i gang, sendt via luften som trykbølger over i din krop, som jo består af meget vand, og som derfor er modtagelig over for svingninger i luften. Vandet, som er i din krop, begynder så at svinge, og det påvirker hele din krop lige fra muskler, væv, knogler og puls.

I kroppen ligger mange glemte følelser lagret, som kan være blevet til fysiske spændinger og indre psykiske blokeringer. Disse bliver opløst i takt med, at vibrationerne fra lyden spreder sig i kroppen, og dermed starter kroppen et udrenselses- og følelsesforløsende forløb og derefter en opbygningsproces. Det hele foregår på en meget behagelig måde i kroppens og sindets tempo.

Hver krop har sin helt egen harmoni, sin helt egen grundfrekvens. En meditativ lydrejse handler om at bringe kroppen tilbage i dens egen harmoni. Man kan vel nærmest sammenligne det med at få sit klaver stemt, i den meditative lyd rejse er det bare kroppen, vi stemmer.
I den mere aktive lydrejse form er du selv med til at frembringe lydene. Vi har nogle klangrum inde i vores krop, og når vi fylder dem op med vores egen lyd, virker det ligesom ringe i vandet, der spreder sig i hele vores krop og sjæl og forløser, opbygger og skaber harmoni. Her lærer du din egen stemme at kende, arbejder med det at kunne udtrykke din sjæl, stå ved dig selv.

En frisættelse af vores stemme gør, at vi selv bliver mere frie. Vores krop bliver mere bevægelig og oprejst. Vi bliver i stand til at slukke for vores indre tankestrøm for en stund. Vores lydunivers bliver en ny meditationsform, hvori vi kan hente ny mentalenergi, inspiration, få styrket vores intuition – en kilde til et større følelsesmæssigt overskud.
En lydterapeutisk seance varer ca. 60 min.

Prøv en lille lydrejse her

Kærligst Manuela

Del:
Share