Magisk sangceremoni

Kære sangelskere

Den magiske sangceremoni: en rejse ind i det spirituelle gennem sang
Sammen udforsker vi det spirituelle gennem kraften af sang. Vi vil gå på opdagelse i sangens univers i et krydsfelt mellem naturen, dagligdagen, lyde, bevægelse og meditation.

Til den magiske sangceremoni inviterer jeg dig til at deltage i min musikalske rejse, hvor vi sammen udforsker den fortryllende verden af holistisk musikskabelse, Vi tager et skridt ind i et univers, hvor tonerne ikke blot er lyd, men en integreret del af en dybere oplevelse.

Dyk ned i det holistiske musikunivers: en rejse ind i skabelsens dybder

Min musikalske rejse er rodfæstet i en holistisk tilgang, der strækker sig ud over traditionelle kompositionsmetoder. Jeg tror på, at skabelsen af musik bør være en helhedsoplevelse, der omfavner sjælen, sindet og kroppen, Inspirationen bag mine egne sange udspringer fra naturens storslåede symfoni, det åndelige nærvær og de små, men kraftfulde øjeblikke i vores daglige liv.

Til den magiske sangceremoni vil vi udforske, hvordan musik kan være mere end bare lyd- hvordan det kan være en rejse ind i vores sind, en forbindelse med det åndelige og en mulighed for at forstå os selv og hinanden.

Alle kan være med: uanset sangerfaring

I den magiske sangceremoni er der ingen præstation, kun deltagelse. Alle stemmer, uanset klang, bliver en del af det store, musikalske væv i den magiske sangceremoni
I den magiske sangceremoni dykker vi ned i skabelsesprocessen gennem sangmeditation, improvisation, kontakt med naturen og bevægelse. Vi vil sammen udforske hvordan sang kan være en kilde til fordybelse i en verden fyldt med lyde. En skabelsesproces, hvor vi ikke kun lytter, men også føler og fornemmer.

Skabelsesprocessen er en bevidsthedsudvidende oplevelse

Musik og sang er ikke bare lyd; det er en rejse, en bevidsthedsudvidende oplevelse, der starter med at fordybe sindet, kroppen og sjælen og åbne op for en nuancere forståelse af vores omgivelser. Jeg tror på at musikalsk skabelse er en form for spirituel praksis, der kan berige vores sjæle og forbinde os med de dybere lag af vores eksistens, når vi lader os inspirere af naturens skønhed, det spirituelle potentiale og de rige erfaringer, vi deler som mennesker.

Bevidsthedsudvidelse referer til en proces, hvor vi bevidst søger at udvide eller forbedre vores opfattelse om os selv, omverdenen eller eksistensen generelt. Målet med bevidsthedsudvidelse er at transcendere daglige bekymringer, rutiner og opfattelser af tilværelsen for at opnå en dybere forståelse, en følelse af enhed m.m.

I den magiske sangceremoni arbejder vi med bevidsthedsudvidelse gennem meditation, spirituel udforskning, selvrefleksion, oplevelser og bevægelse.

Den magiske sangceremoni er et sted, hvor vi har mulighed for at dykke ned i vores indre selv, at genopdage forbindelsen til naturen og at styrke vores spirituelle rejse. I en verden, der konstant pulserer af aktivitet, er dette en mulighed for et øjeblik af fordybelse, hvor fokus er på at mærke vores indre, åndeligt nærvær, gennem kraften af sang.

Kærligst Manuela Rauff

Peace come on

Kære Læser

Lyt til en af mine nyere sange….

“Peace… you are a delightful guest. The war needs to end– that´s the worlds request
Love make my heart so much dearer
Faith make my path so much clearer
Hope make my life so much lighter
Joy make my day so much brighter
Peace come on it´s the worlds reguest… know by now
you are a delightful guest
that bring us all so much nearer
and make our love so much dearer”

Kærligst Manuela

Når jeg kigger på stjernerne

Kære Læser

Når jeg føler mig alene og magtesløs kigger jeg på stjernerne og tænker på at………

Livet på jorden er oplyst af det rene lys fra vores sol. Selvom lyset fra denne stjerne ser ud til at være konstant, vil der sikkert komme et tidspunkt, hvor vores smukke sol slukkes. Dette er universets naturlige cyklus; man fødes, lever, bevæger sig og genfødes og sådan fortætter det..

Når store stjerner løber tør for brint, får tyngdekraften stjernes kerne til at trække sig sammen. Man kan sige at stjernerne køler ned og kollapser under deres egen vægt. De eksploderer derefter, bliver blæst væk- dette kaldes en supernova eksplosion.

Lyset fra en supernova afgiver det klareste lys, som er synlig på nattehimlen.
En supernova angiver slutningen på en stjernes liv. I sin døende proces frigiver den nye råelementer og gasser, som skaber nye stjerner, solsystemer og et uendeligt antal forskellige livsformer.

En stjernes livscyklus kan vare i milliarder af jordår, og afspejler ligesom universets evige bevægelige natur.
vi skal alle dø på et tidspunkt, men mest af alt tror jeg på, at vi genfødes i og af universets uendelighed. Hver sjæl, hver af os er i livet og en del af universet.

Jeg ved godt, at jeg skal dø fysisk på et tidspunkt, men i livet kan afslutninger også føles, som en slags død. Uanset hvilken død jeg oplever, er det meget lettere at gå igennem den, når jeg tror på, at det gamle transformerer sig til noget nyt, ligesom stjernerne på himlen. Det giver mig tillid til at det nye nok skal finde vej på et tidspunkt.

Uanset hvor stagneret jeg føler mig, giver det mig håb når jeg tænker på, at jeg er en del af universet uendelige bevægelse- og derfor ikke kan undgå at blive bevæget af dets rytme.

Jeg ser mit liv, og livet i det hele taget, som tæt forankret i cyklusser, der er meget større end blot dette liv her og nu. Når jeg tænker på at livet er dybt forbundet i tidscyklusser, og at vi alle er en del af en større helhed, udvider det mit perspektiv og forståelsesramme for både min egen og andres essens.

Alle er jo som en stjerne i det fælles kosmiske stamtræ, og i sidste ende er vi jo alle lavet af det samme materiale.
Som mennesker lever vi nu på jorden, og i denne tid er der særligt fokus på vigtigheden af jorden og menneskehedens velbefindende.

Jorden som en enhed i sig selv, der vokser, udvikler sig og måske lever sin egen legitime livscyklus. Dens overflod har skabt livmoderen for samtlige skabninger på denne planet. Og selvom jeg kan føle mig løsrevet fra denne enhed, bliver jeg igen håbefuld, når jeg identificerer sig med de større livscyklusser og udviklingen af planeter, stjerner og galakser. Solen og jordens sjæl, og det smukke stjernelys lyser igen i mit sind for en stund, og jeg genvinder tilliden til at universets rytme også bevæger mig og alt liv her på jord.

Kærligst Manuela

musik en ven i nøden

Kære Læser

Musikeren- en ensom pionér

Ifølge Adorno er det musikerens opgave at bryde med det umiddelbare, Derfor kalder han musikeren en ensom pionér, hvis vigtigste opgave er at søge nye udtryk.

Musikken kræver nye udtryk og kommer til udtryk igennem folket. Der opstår derfor nye former og nye måder for musiske udtryk- tænk på altankoncerter, fællessang via tv osv.

Musikken finder vej ind i ensomheden, men det er samtidigt i uafhængigheden af ensomheden at musikken skaber nye former, den bryder ligesom fri fra ensomheden og kræver et fællesskab på ny.

Musikkens ånd bryder med den almene tendens, der ligger som en dyne over samfundsborgere. Tænk på hvordan musikken har bragt liv og glæde til mennesker, som har været tvunget inde døre i disse tider,- her tænker jeg på corona.

Det kræver en vis frihed at bryde med det eksisterende, regler og påbud, men musikkens fleksibilitet og menneskets trang til at udtrykke sig og søge fællesskab finder altid en vej i kulturen.

For filosoffen Adorno ligger musikkens essens udenfor musikeren, den ligger i musikkens ånd, men det er musikerens opgave at være medie for denne ånd og udtrykke den.
Og kan man andet end tage denne opgave på sig.- måske er det ikke så meget en opgave, men nærmere en gave vi mennesker har fået af musikkens ånd.

Gang på gang er jeg blevet bekræftet i at musikken både kan fungere som et redskab, det kan være som et fredsskabende redskab osv… men…
Uanset hvilket formål musikken tjener så finder den en ny vej og skaber nye former,- og jeg tænker også at mennesket er et redskab for musikkens ånd. Vi tjener musikkens ånd når vi synger, danser og spiller sammen.

I de seneste år har der været tale om at musikken skal være et mål i sig selv og ikke udelukkende et middel til at opnå noget andet.

Men kan musikken udelukkende anvendes som et middel?

Adorno mener at musikkens ånd bryder med de samfundsmæssige og kulturelle rammer, som mennesket forsøger at tæmme musikken ind i.

Måske kan musikkens ånd ikke tæmmes og anvendes udelukkende som et middel.

Jeg tror at musikken altid vil finde en vej ud af den middelmådige tankeform, de stramme regler og målbarhedsparadigmet.

At musikken så også kan være et middel til noget andet, må snarere betragtes som en positiv bivirkning, end som essensen af musikkens ånd…

Lad os fortsat synge sammen!

Kærligt Manuela

Intet er forbi

Kære Læser

Min sang ”intet er forbi” skrev jeg en sommer, hvor jeg gik af snorklede stier nær sommerhuset, hvor jeg var på ferie.

Jeg lyttede til frygten for klimaet, for samfundet, for velfærden, for de kommende tider og børnenes og deres børns fremtid.

Sangen blev skrevet i en følelse af tillid og undren over hvordan og hvorledes jeg kan regne noget ud, som jeg ikke kan overskue.

Når jeg regner verden ud, bli´r jeg som en sol på en skyet dag.
Og så regner det bare med våde forslag.

Når jeg tænker livet frem, er det en drøm som kun livet ser.
Og jeg finder så den vej, som også finder mig.

Når jeg føder hjertets slag, er det i en puls uden nat og dag.
Og dér fødes også vej langtborte fra mig.

Når jeg intet sanser mer, er det fordi intet er forbi.
For imellem det jeg ser lever livet og ting de sker…

Kærligst Manuela

Kom med på en rejse uden at flyve- en stemmerejse

Kære læser

Denne blog handler om stemmerejser.

Formålet med stemmerejser er at skabe et rum i os, et indre rum.- ligesom man kan have et ydre rum til meditation i hjemmet- så skaber stemmerejserne et indre rum.

Det er ikke nødvendigt at vide, hvordan man synger for at komme med på en stemmerejse. Stemmerejserne handler om at vende tilbage til selve vibrationen, til den oprindelige lyd, til det usagte, og forbinde sig med det uendelige.

På en stemmerejse kan intet programmeres på forhånd, man er ligesom overalt til at improvisere og forme stemme, krop og sind, så det passer til oplevelsen i det givne øjeblik.

Man kan både lave stemmerejserne i fællesskab og alene.

Stemmerejserne evner at nå det følelsesmæssige plan, uden nødvendigvis at skulle forstås af sindet.

En indre stemme vækkes til live i stemmerejsen. En stemme som man allerede kender på et dybt plan.

En stemmerejse kan også være, at man lukker øjnene og lytter til tavsheden. I tavsheden bliver man opmærksom på lyde, man ikke var opmærksom på før. Både de ydre lyde og indre lyde,- jeg husker engang at jeg pludselig kunne høre lyden fra min mobil, der lå i strøm på lydløs, da jeg lukkede mine øjne. Jeg hørte de frekvenser, som mobilen udsendte. Dette er en ydre lyd. Det kan også være de indre lyde såsom tanker, billeder, pulsen, og vejrtrækningen.

Prøv stemmerejser her

Kærligst Manuela

Syng med muserne

Kære Læser

I denne blog vil jeg komme lidt ind på musikkens historie og sangundervisning.

Musik
Ordet musik stammer fra den græske ordstamme muse.

Mytologien fortæller os, at de ni muser – de himmelske søstre, der herskede over sang, poesi, kunst og videnskab – var børn af Zeus, gudernes konge, og Mnemosyne, erindringens gudinde.

Musikken er således et barn af guddommelig kærlighed, hvis ynde, skønhed og mystiske helbredende kræfter er nært forbundet med den himmelske orden og erindringen om vores oprindelse og skæbne.

Harmoni
Apollo var lægekunstens og musikkens gud i det antikke Grækenland. Her anså man den himmelske harmoni og den jordiske harmoni for at være en helhed.

Lyd
Universum er dannet af uni = et samt versum = ord og betyder således et ord.
Ifølge Bibelen – (Første Mosebog) – skabte Gud himmelen og jorden med ord; … og Gud sagde:” Lad der blive lys”, og der blev lys.

Ord består af lyde, og lyde består af vibrationer. Vibrationer er energi. Energi frembringer altså vibrationer, hvori fx ord kan manifestere sig.

Det har været kendt i årtusinder i Østen, at lyd kan bruges som helbredende kraft og til at ændre vores sindstilstand. Tænk blot på alle de kulturer, som bruger stemmen som et redskab til at frembringe forskellige mantra, som går ind og påvirker hele vort energisystem og dermed vort liv.

Af arbejde med harmoni i vores stemme giver harmoni i vores sind.

Sangen og musikken er følelsernes sprog.

Måske har du oplevet en koncert, hvor alt gik op i en højere enhed, hvor tid og rum forsvandt, og du gik beriget og opløftet derfra med en indre glæde i dit hjerte. Dette er, hvad musikken kan gøre. Musikken kan tale til os – tale direkte til vore følelser – berøre vores sjæl. Musikken har denne evne.

Sangen kan være med til at skabe kontakt til vores egne følelser. Og når vi synger, kan vi også vække andres følelser. Som sangere er ved med til at sprede energi, følelser og stemninger.

Der er mange bud på hvad musikkens væsen er.
Historien beretter om muserne. Også i dag er der kunstnere, som mener, at de har kontakt med muserne og englene i skabelsesprocessen. Nogle forskere mener, at det er en myte, og det ikke er en gyldig forklaring på skabelsesprocessen.

Uanset hvad sandheden er, så tænker jeg, at myterne, historierne, eventyret, det spirituelle er noget der kan kalde på vores følelser og fantasi. Dette skaber et rum i os, som vi kan bruge til at udforske forskellige stemninger i stemmen.

Når vi udforsker sangen med vores fantasi og følelser, arbejder vi samtidigt med stemmetræning. Vi går bare til stemmetræningen og teknikken via følelserne.

Man behøver ikke at tro på engle, feer, trolde, gamle mænd, syngende hekse, talende blæksprutter for at lege man er det.

Men når man leger man er en syngende heks, så træner man stemmen til at udtrykke sig på den måde. Og man kalder samtidigt på nogle særlige følelser i sig selv, mens man synger.

Prøv en sangøvelse som også anvender følelser og fantasi.

Lyt her til sangøvelsen syng med englene

Kærligst Manuela

En meditativ lydrejse

Kære Læser

Hvordan foregår en meditativ lydrejse?

Du ligger ned på en afslappende måde, mens jeg synger for dig. Da lyd ”rejser” gennem luft og vand, vil de lyde, jeg synger, nå helt ind i din krop og sætte den i svingninger. Sagt på en anden måde; så bliver lyden, jeg sætter i gang, sendt via luften som trykbølger over i din krop, som jo består af meget vand, og som derfor er modtagelig over for svingninger i luften. Vandet, som er i din krop, begynder så at svinge, og det påvirker hele din krop lige fra muskler, væv, knogler og puls.

I kroppen ligger mange glemte følelser lagret, som kan være blevet til fysiske spændinger og indre psykiske blokeringer. Disse bliver opløst i takt med, at vibrationerne fra lyden spreder sig i kroppen, og dermed starter kroppen et udrenselses- og følelsesforløsende forløb og derefter en opbygningsproces. Det hele foregår på en meget behagelig måde i kroppens og sindets tempo.

Hver krop har sin helt egen harmoni, sin helt egen grundfrekvens. En meditativ lydrejse handler om at bringe kroppen tilbage i dens egen harmoni. Man kan vel nærmest sammenligne det med at få sit klaver stemt, i den meditative lyd rejse er det bare kroppen, vi stemmer.
I den mere aktive lydrejse form er du selv med til at frembringe lydene. Vi har nogle klangrum inde i vores krop, og når vi fylder dem op med vores egen lyd, virker det ligesom ringe i vandet, der spreder sig i hele vores krop og sjæl og forløser, opbygger og skaber harmoni. Her lærer du din egen stemme at kende, arbejder med det at kunne udtrykke din sjæl, stå ved dig selv.

En frisættelse af vores stemme gør, at vi selv bliver mere frie. Vores krop bliver mere bevægelig og oprejst. Vi bliver i stand til at slukke for vores indre tankestrøm for en stund. Vores lydunivers bliver en ny meditationsform, hvori vi kan hente ny mentalenergi, inspiration, få styrket vores intuition – en kilde til et større følelsesmæssigt overskud.
En lydterapeutisk seance varer ca. 60 min.

Prøv en lille lydrejse her

Kærligst Manuela

På en måde skal vi alle dø

Kære læser

Hvorfor dør vi på en måde?

Jeg husker mine Bedsteforældre, som var de her i dag.

Deres tilstedeværelse lever videre i mig. Deres værdier, fortællinger, måder at opføre sig på osv. Derfor mener jeg, at vi alle dør på en måde.

Jeg har flere gange spillet og sunget for mennesker i forbindelse med døden eller med svær sygdom.

Særligt sangen er tæt knyttet til vores åndedræt. Vi ånder os ind i livet, ligesom vi også ånder os ud af livet. Når vi afslutter noget er udåndingen dominerende. Tænk lidt på en åndedrætsøvelse, hvor man bliver guidet til at give slip på udåndingen.
Jeg mener at vores åndedræt er tæt knyttet til vores sjælelige og åndeliges færden. Og stemmen er den nærmeste og mest umiddelbare indgang til vores væsen. Vi kan derfor bruge sangen og stemmen til at vække følelser i os, som vi måske ikke lige husker.
Sangen og musikken er derfor også med til at påvirke vores sindstilstand,- og måske endda forvandle den.

Jeg tror på at musikken og sangen kan udløse stærke følelser, og jeg tror også på, at disse følelser er formet af vores kulturelle ophav, som vises ved, at vi foretrækker noget musik frem for noget andet.
Men på trods af, at vi er påvirket af vores kulturelle ophav, mener jeg, at musikken også er i stand til at overskride kulturelle præferencer.

Tænk på:
Uanset hvilken kultur vi kommer fra ,- ånder vi ind og ud livet igennem.

Uanset hvilken kultur vi kommer fra, må vi forholde os til livet og døden.

Uanset hvilken kultur vi kommer fra, har vi musik.

Uanset hvilken krop vi har, slår hjertet en rytme i os.

Musikken påvirker vores hjerterytme og puls,- vores indre rytme finder ligesom en samklang med musikken. Stille musik kan være med til at sænke pulsen, og faktisk også legemstemperaturen, hvorimod kraftig musik øger både puls og temperatur.

Jeg foretrækker at lytte til levende musik, gerne akustisk, fordi her mærker jeg særligt de lydbølger, som musikken giver.

De gange hvor jeg har sunget for mennesker, som er påvirket af svær sygdom, har jeg erfaret at der er behov for en fri rytme,- en rytme som er knyttet til åndedrætsprocessen. På en måde kan man sige, at de rytmiske processer i musikken knytter sig til de mere rytmiske processer i kroppen. Og en for kraftig lydimpuls kan nogengange virke overvældende.

Musikken og sangen kalder på os hinsides sproget. Det er i musikken og sangen, at vi finder de grundlæggende elementer, som skaber forbindelse med det åndelige i os. Derfor ser jeg det som eksistentielt, at musikken og sangen prioriteres fra vugge til grav i vores liv.

Kærligst Manuela

musiske lege for børn

Kære læser

Jeg arrangerer undervisningsforløb både for personale og direkte med børnene.
For børnene kan det være i forbindelse med en temauge. Det kan også være et regelmæssigt tilbud i institutionen. For personalet kan det være en aften eller en dag, hvor jeg både teoretisk og praktisk vil gennemgå musikundervisningen.

Jeg tager desuden udgangspunkt i at lære børnene at kende. I et musikforløb sørger jeg for en bred musikalsk stimulering, via en legende tilgang til musikken.

Rytmedannelse, tonedannelse, kærligheden til musikken, samt historien bag den sang, der synges,- kan være temaer jeg inddrager i et forløb.

I dette blogindlæg vil jeg nu komme med et par musiske lege, som man også selv kan lave sammen med børnene.

Flere gange har jeg været lavet OPERAWORKSHOP med børn. Og børnene elsker det.

En operaworkshop for BØRN indeholder næsten altid FANTASIOPERA.

FANTASIOPERA er noget vi leger. Her styrker vi den spontane-sang; dvs vi sætter lyd på følelser, tanker og kropsfornemmelser. Vi udvikler hermed vores fantasi, kreativitet og musikalitet.
Operaen skaber vi med vores fantasi. Vi sætter lyd på det, der sker i historien, og dermed har vi i fællesskab skabt vores egen lille opera. Det er bemærkelsesværdigt at høre, hvor mange lyde børnene frembringer i denne leg. I spontan-sang har de fleste børn en helt naturlig tilgang til at udtrykke sig frit.

SPONTAN-SANG og spontane lyde hører jeg ofte blandt børn. Og børn fortæller meget om dem selv, og hvad de oplever, igennem deres egen sang og lyd. Grib situationen, når du hører et barn synge, og synge tilbage med din egen spontane sang. Det er ligeså vigtigt at møde barnet og anerkende lyde og sange, som det er at anerkende en tegning, barnet har lavet.

SPROGETS MUSIKALITET
Vi leger også BIENS STIKKE LEG. Pegefingeren er bien, og når den flyver nede ved gulvet, siger bien den dybeste lyd, den kan. Jo højere den flyver, jo lysere bliver lyden. Bien flyver op og ned og derefter lidt rundt, indtil den så stikker os. Man kan fra starten havde valgt en kropsdel som f.eks knæet, og bien flyver så hen og stikker os på knæet, og vi siger selvfølgeligt AV.

At lade stemmen glide op og ned er som balsam for den, man smører den nærmest med olie, og gør den smidig.
Til biens stikke leg har jeg en lille kurv med en masse kort, som børnene ikke kan se. På kortene er der alle alfabetets bogstaver. Alle får lov til at trække et kort. Trækker man f. eks bogstavet A, så lyder bien som et A, og man laver dybe, høje, stille eller farlige lyde på lyden AAAAA, mens bien flyver rundt. Det er en lydleg- mere end en bogstavleg, så hold gerne fokus på lyden.

Tænk på hvor mange lyde bogstavet A har.
A kan lyde som a i and, som er et mere lukket a. I ja er a´et mere åbent, og så er der selvfølgeligt også A-lyden som når man børster tænder, som er meget åben.
Når man leger med lyde,- leger man samtidigt med stemmens udtryksmuligheder.

ORKESTERFORNEMMELSE
Alle børn vælger et instrument, og børnene skiftes til at dirigere orkesteret. Orkesteret kan for eksempel spille hurtigt, langsomt, højt og stille. Det er dirigenten, som bestemmer hvordan orkesteret spiller, og det er også dirigenten, der bestemmer hvornår orkesteret starter og stopper.

SANG
Man kan inddele børnene i grupper, og i hver gruppe vælger man på skift et barn, som ligger ned. De andre børn sidder rundt om barnet, der ligger ned. Her kan man for eksempel synge LILLE PEDER EDDERKOP. Når man synger, kravler fingrene på kroppen af det barn, der ligger ned. Når det regner, dupper man blidt, og når solen tørrer, aer man kærligt.

Massageøvelsen giver ro i kroppen, løsner op for spændinger og stimulerer til, at trygheden og tilliden til dem, som man er i gruppe med, kan vokse. For nogle børn kan det dog være en stor mundfuld at røre og blive rørt ved i denne sammenhæng. Her er det vigtigt at føle sig ind på hinandens grænser, og evt starte med kun at synge , indtil det pågældende barn føler sig mere tryg.

Der er 11 vers i LILLE PEDER EDDERKOP, og nogle vers kan man lave massage til, andre børneyoga, nogle teater og helt andre et orkester, som børnene skifter til at dirigere.

KROP OG BEVÆGELSE
Vi øver også de forskellige tempi; fra largo (meget langsomt) til prestissimo (meget meget hurtigt). Her man at gå i takt til den rytme, man hører, så man fysisk fornemmer de forskellige tempi.

Her stiftes der også bekendtskab med et metronom (taktslagsinstrument).

At opleve, at der er forskellige tempi, er ligeså vigtigt som at blive bevidst om de forskellige lydstyrker. Meningen er, at man så senere vil kunne kombinere tempo med volumen – fx klappe et navn med lydstyrken forte i tempoet andante, eller med lydstyrken piano i tempoet allegro osv.

ENSEMBLEFORNEMMELSE
Her træner vi opmærksomhed, og evnen til at lytte. Tidligere er der beskrevet orkesterfornemmelsen, hvor der var en dirigent, men i ensembleøvelsen er der ingen dirigent. Her må kroppen selv fungere som et lyttende og indfølende sanseapparat og reagere herefter.
Børnene stilles op på to rækker, overfor hinanden- alle har et par rytmepinde, eller et andet instrument. Et barn skal nu gå igennem de to rækker, nærmest som i en en tunnel, med bind for øjnene,- kun ført af lyden. Der må kun spilles, når barnet med bindet for øjnene er tæt ved et instrument. Barnet bevæger sig fremad ført af lyden, indtil barnet når enden af tunnelen.
Her er det vigtigt at kunne føle/lytte sig frem til hvornår, man må starte med at spille, og hvornår man skal stoppe. Ligeledes er det en stor oplevelse for barnet med bindet for øjnene; det kræver hengivelse til at lade lyden vise vej. Og tillid til hinanden.

SOLISTFORNEMMELSE
Når der trænes solistfornemmelse kan man lave et lille teater, ved at lægge et rødt tæppe på gulvet, og sætte et par lys derved.
Et barn kommer op på scenen, mens de andre er publikum. Barnet vælger frit et instrument, præsenterer sig selv og musikstykket. Derefter udfører barnet stykket, og publikum klapper til sidst.

Det er også muligt på forhånd at vælge stykket, der skal udføres. Man kan for eksempel vælge, at alle børn på skift spiller deres navn, men de vælger selv, hvordan navnet spilles/klappes.

Det er vigtigt også her at sørge for at skabe tryghed og gode rammer, så det ikke er utrygt at stå på scenen, og udføre noget over for de andre børn. Denne øvelse er god at lave efter edderkoppesangen og ensemblefornemmelsen.

Det kan sagtens være, at barnet i orkesteret kan spille sit navn, men at det i starten ikke lykkes så godt i solistøvelsen. Men det kommer i takt med, at den musiske selvtillid vokser, og det også føles rart at dele musikken med andre.
Publikum lærer i denne øvelse at lytte. Og får en fornemmelse for, at lyd er levende, da det jo er andre børn og en selv, som er med til at frembringe den.

Der skal øves for at kunne klappe/spille sit eget navn. Til det vil jeg også nævne, at der er stor forskel på at klappe navnet, monotont, eller lade navnet, og alle de forskellige tryk og nuancer, som allerede lægger i navnet komme til syne, når man klapper/spiller det.
Det monotone klap resulterer ofte i, at alle stavelserne får det samme tryk, men når man udtrykker sprogets musikalitet er det i de færreste tilfælde, at stavelserne i et navn eller ord har det samme tryk. Så lyt til musikaliteten i det ord/navn der klappes, og få alle nuancerne med. Det er også med til at udvikle lytteevnen.

SPROGETS MUSIKALITET
Man kan starte med at sidde omkring, det jeg plejer at kalde, DEN HEMMELIGE KURV. I kurven ligger forskellige ting, og der er et tæppe over kurven, så man ikke kan se tingene. Hvert barn trækker så på skift en ting.
Derefter finder barnet en tromme. Barnet spiller nu fx E-LE-FANT, hvis barnet har trukket en elefant i kurven.

Der er mange måder, hvorpå der kan spilles E-LE-FANT. Det kan f. eks være piano (stille), mezzoforte (mellemhøjt) og fortissimo (meget højt). Der kan også vælges et tempo til lydstyrken f. eks largo (langsomt) eller presto (hurtigt). Der er derfor forskellige valgmuligheder, som frit kan kombineres. E-LE-FANT kunne spilles med lydstyrken piano i tempoet presto. Barnet vælger selv.

For nogle børn er dette endnu en for stor mundfuld, og her er det vigtigt at føle sig ind på barnet, og stille tilpasse krav. Man kan lade barnet spille E-LE-FANT uden krav om styrke og tempo. Andre har måske brug for yderligere udfordringer, og her er det muligt at lade barnet lege med ord. Det kunne være et ord som improvisation eller strabadser. Og gerne et ord som ligger uden for barnets normale ordforråd. Nogle børn er meget hurtige til at fornemme sprogets musikalitet og spiller uden besvær også ord, de ikke kender. Jeg forklarer dog altid bagefter, hvad ordet betyder.
Denne øvelse styrer evnen til at høre ordets nuancer, som også er en nødvendighed for at læse, stave og skrive. Den rytmiske sans bliver også styrket idet barnet spiller/udfører elefantens ”rytme”. Barnet lytter sig ind på ordets rytme, hvorefter det udføres.

Børnene kan være på meget forskellige niveauer, derfor differentierer jeg altid undervisningen, så alle bliver udfordret og mødt der, hvor de er.

Klap sammen med barnet- gerne simultant. Brug kun ord og navne på ting, som barnet er fortrolig med.

Klap for, og lad barnet imitere. Brug stadig ord og navne på ting, som barnet er fortrolig med.

Sig et ord eller navnet på en ting uden at klappe det først, og lad barnet selv klappe det uden hjælp.

Når barnet selv kan klappe ord/navne på ting, som barnet er fortrolig med, så bed barnet om at sætte lydstyrke på. Start gerne med højt, derefter mellem og til sidst stille. Har barnet selv et ønske om lydstyrke, så start med det.

Bed barnet om at sætte tempo på. Arbejd først med langsomt og derefter hurtigt. Her tænkes endnu ikke i lydstyrke, men i tempo. Har barnet igen et andet ønske end langsomt, så start med det.

Bed barnet om at kombinere lydstyrke og tempo- stadig med ord/navne på ting, som barnet er fortrolig med.

Lad barnet klappe ord, som barnet ikke er fortrolig med. først uden valg om lydstyrke og tempo- derefter med.

TONEDANNELSE
Til denne øvelse bruges der evt et klokkespil. Man starter med at synge den diatoniske skala med nodernes navne. Skalaens navne lyder sådan her ; DO-RE-MI-FA-SOL-LA SI DO. Man synger skalaen, som var det en sang. Stil børnene op på række og giv alle børn en tone fra skalaen, som de så synger, når navnet på noden bliver sagt, synger de lyd med navn. Det kan lyde meget teknisk, men min oplevelse er at børnene synes, det er så sjovt. De leger ligesom selv, at de er klokkespillet. Denne teknik indenfor tonedannelse, kalder man tænketoneteknik, og den styrker den musikalske hukommelse.

OPERAVÆRKSTED

STJERNESKUDOPERA EN IMPROVISATIONSOPERA
Operaen starter om morgenen, og vi står op. Vi strækker os, og får sat gang i krop og lyd. Vi går ud af sengen, og går en tur i haven. Græsset er lige slået, vi samler noget op. Det hvirvler rundt omkring os, og daler til sidst ned over os, og forvandler sig nu til grinegræs. Græsset for os til grine som en heks, et æsel, et spøgelse, som en gammel mand osv. Der er ingen grænser for hvilket grin græsset kan forvandles til. Der grines og synges på forskellige toner og lyde, på den måde får man rørt hele stemmens register. Børnene kan lave mange lyde, som i denne øvelse udfoldes frit.

Vi er på græsset hele dagen, til det bliver aften. Mørket falder over os, og vi opdager en pragtfuld stjernehimmel. Vi beundrer den, og pludseligt ser vi et stjerneskud. Stjerneskuddet daler og daler og lander i vores hånd. Vi holder det i vores hænder, og passer godt på det.

Nu hvor stjerneskuddet er i vores hænder, må der ønskes. Alle børnene får på skift lov til at ønske noget. Det kan f. eks være en hurtigt ny bil,- måden ønsket bliver opfyldt på, er ved at vi leger det sker. Eksemplet med bilen kunne være, at alle fræser rundt, mens man siger som en hurtigt ny bil. Når alle børnenes ønsker er opfyldte, bliver vi trætte, og vil sove. Alle lægger sig ned og slapper af, mens man evt får lagt en klangskål på kroppen.

God fornøjelse

Kærligst Manuela