Syng med muserne

Kære Læser

I denne blog vil jeg komme lidt ind på musikkens historie og sangundervisning.

Musik
Ordet musik stammer fra den græske ordstamme muse.

Mytologien fortæller os, at de ni muser – de himmelske søstre, der herskede over sang, poesi, kunst og videnskab – var børn af Zeus, gudernes konge, og Mnemosyne, erindringens gudinde.

Musikken er således et barn af guddommelig kærlighed, hvis ynde, skønhed og mystiske helbredende kræfter er nært forbundet med den himmelske orden og erindringen om vores oprindelse og skæbne.

Harmoni
Apollo var lægekunstens og musikkens gud i det antikke Grækenland. Her anså man den himmelske harmoni og den jordiske harmoni for at være en helhed.

Lyd
Universum er dannet af uni = et samt versum = ord og betyder således et ord.
Ifølge Bibelen – (Første Mosebog) – skabte Gud himmelen og jorden med ord; … og Gud sagde:” Lad der blive lys”, og der blev lys.

Ord består af lyde, og lyde består af vibrationer. Vibrationer er energi. Energi frembringer altså vibrationer, hvori fx ord kan manifestere sig.

Det har været kendt i årtusinder i Østen, at lyd kan bruges som helbredende kraft og til at ændre vores sindstilstand. Tænk blot på alle de kulturer, som bruger stemmen som et redskab til at frembringe forskellige mantra, som går ind og påvirker hele vort energisystem og dermed vort liv.

Af arbejde med harmoni i vores stemme giver harmoni i vores sind.

Sangen og musikken er følelsernes sprog.

Måske har du oplevet en koncert, hvor alt gik op i en højere enhed, hvor tid og rum forsvandt, og du gik beriget og opløftet derfra med en indre glæde i dit hjerte. Dette er, hvad musikken kan gøre. Musikken kan tale til os – tale direkte til vore følelser – berøre vores sjæl. Musikken har denne evne.

Sangen kan være med til at skabe kontakt til vores egne følelser. Og når vi synger, kan vi også vække andres følelser. Som sangere er ved med til at sprede energi, følelser og stemninger.

Der er mange bud på hvad musikkens væsen er.
Historien beretter om muserne. Også i dag er der kunstnere, som mener, at de har kontakt med muserne og englene i skabelsesprocessen. Nogle forskere mener, at det er en myte, og det ikke er en gyldig forklaring på skabelsesprocessen.

Uanset hvad sandheden er, så tænker jeg, at myterne, historierne, eventyret, det spirituelle er noget der kan kalde på vores følelser og fantasi. Dette skaber et rum i os, som vi kan bruge til at udforske forskellige stemninger i stemmen.

Når vi udforsker sangen med vores fantasi og følelser, arbejder vi samtidigt med stemmetræning. Vi går bare til stemmetræningen og teknikken via følelserne.

Man behøver ikke at tro på engle, feer, trolde, gamle mænd, syngende hekse, talende blæksprutter for at lege man er det.

Men når man leger man er en syngende heks, så træner man stemmen til at udtrykke sig på den måde. Og man kalder samtidigt på nogle særlige følelser i sig selv, mens man synger.

Prøv en sangøvelse som også anvender følelser og fantasi.

Lyt her til sangøvelsen syng med englene

Kærligst Manuela

Del:
Share