Musikalsk Legestue…

Kære læser..

Jeg underviser nu i musikalsk legestue, og som udgangspunkt ønsker jeg at dele min glæde til musikken.

Musikken er mere en livsstil for mig end det er et arbejde, og jeg brænder for at dele musikkens nuancerede sprog.

At vælge at gå til musikalsk legestue er vigtigt fordi det bl.a udviker:

Fornemmelse for kroppens klangrum. Samarbejdsevnen. Empati. Selvværd. Selvtillid. Kreativitet.
Sproget. Stemmen. Kropsbevidsthed. Visualiseringsevnen….

Barnets musikalske udvikling starter allerede i fosterstilstanden. Øret begynder at udvikle sig ganske tidligt, og er fuldstændigt aktivt i 24. uge.

Det lydunivers fosteret er omgivet af er bemærkelsesværdigt rigt på alle mulige forskellige lyde; indre rumlen, lymfebevægelser, når der fordøjes og hjerterytmen som en slags galop. Men fosteret hører også de ydre lyde, såsom fx moderens stemme, og der bliver skabt en forbindelse via stemmen mellem mor/barn. (Faderens stemme hører barnets selvfølgelig også).

Efter fødslen reagerer/husker barnet lyden fra en bestemt stemme, den stemme som barnet var speciel bevidst om i fosterstadiet. At synge for barnet i fosterstilstanden (og når det er født) kan skabe nærhed, tryghed. En grundstemning af tryghed indeni, som barnet har med sig, når det senere begiver sig selvstændigt ud i livet.
Inden barnet lærer vores sprog at kende har det allerede et sprog hvormed det kommunikerer. Vi kunne kaldet sproget volapyk (volapyk betyder vrøvl). Vi kan ikke forstå ordene, men i alt, hvad der bliver sagt, er der en følelse, et behov bag, derfor er det et sprog.

Musikken er ofte kaldet følelsernes sprog.

Allerede når barnet er ca 1,5- 2 mdr gammelt, er det istand til at følge tonelejet, styrken og den melodiske gang i fx moderens stemme. Fra det stadie er det meget ønskværdigt at begynde improviseret volapyksang, hvor der leges med toneleje, og man efterligner hinandens lyde.

At lege med lyde er som gymnastik for den sproglige udvikling. Fonetik læres igennem en vrøvleproces. Barnet lærer først at tale rent ved at vrøvle.

At synge/snakke volapyk sprog er også en følelsesforløsende, befriende og smuk oplevelse.
Det er utrolig vigtigt at være bevidst om at give opmærksomhed, og stimulere en stemmemæssig og musikalsk udvikling for barnet, da det generelt forholder sig sådan, at jo mere et barn præsenteres for musik, poesi og højtlæsning i barndommen, jo mere fuldtonet udvikler stemme, og sproget sig til at blive. (Med sproget mener jeg både det nonverbale, samt det verbale sprog).

I den musikalske legestue opmuntrer vi vokalisationen ved at synge, lege klappelege, spille på instrumenter, lytter til historier.
Alt dette er vigtigt, men det er også vigtigt at møde barnet i dets pludren, småsnakken og egne spontane sange og lyde.

At barnet bliver mødt i dets pludren er med til at styrke selvværdet, og barnet får meget tidlig en fornemmelse af stemmen, som et vigtigt redskab til at kommunikere med omgivelserne. Nogle børn kan have meget stor glæde af, at man oversætter deres volapyksprog til dansk.

I den musikalske legestue arbejder vi med musikken som brobygning til at forstå og lytte til hinanden.

En af de mest basale evner er evnen til at lære at lytte…

Jeg tænker, at der er brug for en kvalitativ gennemgang af musik og sang. Jo mere børnene præsenteres for, før de begynder skolegangen, jo nemmere bliver overgangen for dem. Arbejdet med musik giver færdigheder, som det at kunne lytte, at kunne bearbejde visuel information, samt det at kunne koordinere bevægelser mellem hjerne, sind og krop.
Når børnene bliver mere opmærksomme på at lytte, bliver de automatisk mere opmærksomme på de mange forskellige nuancer i sproget, i musikken og i andres og egne følelser og tanker.

Igennem det at blive præsenteret for poesi, musikkens mange genrer, forskellige instrumenter, forskellige dialekter og fremmede sprog, samt igennem at synge, lytte til sangere osv- vokser barnets opmærksomhed og musikalske horisont. Bevidstheden udvikler sig mere og mere, tænkningen bliver mere abstrakt, og de musikalske færdigheder udvikles.

Nedenunder kan du se en lille video med sangen” jeg ved en lærkerede”. Tegningen er lavet af min datter, som elsker at male, mens hun lytter til musik.
God fornøjelse…
Kh Manuela

Del:
Share